Door in te schrijven in onze dansschool verklaar je je akkoord met de volgende afspraken:


 • Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn bij aanvang van de 2de les. Als dit niet tijdig in orde is gebracht, zal de toegang tot de les ontzegd worden. Een regeling voor de betaling van grote bedragen kan getroffen worden met een verantwoordelijke van JayBeeS Dancers vzw.

 • Betalingen kunnen niet teruggevorderd worden. Het inschrijvingsgeld kan, mits voorlegging van een geldig doktersattest, wel overgedragen worden naar een volgend seizoen. Dit geldt niet voor de bijdrage voor verzekering en administratie.

 • Het nuttigen van eigen dranken wordt niet toegelaten in de gebouwen van Danscenter JayBeeS. Tijdens de leswissels is er steeds de mogelijkheid een drankje aan te kopen. Er is echter geen enkele aankoopverplichting.

 • Kauwgom is op en rond de dansvloer niet toegelaten en zeker niet tijdens de duur van je dansles. Gelieve deze dan ook niet onder een tafel of in een bloembak te plakken, maar in één van de vuilbakken te deponeren voor aanvang van je les.

 • De spiegels dienen niet als rugleuning. Ook je hand-, voet- en/of mondafdrukken horen hier niet op thuis.

 • Heb respect voor je lesgever en je mededansers: kom op tijd en zet je GSM tijdens je les uit. Je kledij en schoeisel moet aangepast zijn aan de dansles die je volgt. Tenzij er in je les op blote voeten gedanst moet worden, wordt er van elke danser verwacht dat hij of zij zuivere schoenen draagt op de dansvloer: dit zijn (dans-) schoenen die buiten niet gedragen werden bij aankomst in de dansschool. Hou het vuil waar het moet zijn: buiten! Enkel dan kunnen wij een goede kwaliteit van de dansvloer voor iedereen garanderen.

 • Heb respect voor onze buren.Maak buiten niet teveel lawaai en blijf ’s avonds a.u.b.niet onnodig lang napraten onder hun slaapkamerraam.

 • Indien je les doorgaat in de tweede zaal ga je daarheen langs de achterzijde van de dansvloer. Je gaat dus niet langs de spiegel of dwars over de vloer, ook niet als hier geen les bezig is. Terugkomen gebeurt vanzelfsprekend langs dezelfde weg.

 • De lessen moeten rustig en gestructureerd kunnen verlopen. Broertjes en zusjes die de les niet volgen, mogen de dansvloer tijdens de les niet betreden. Spelen mag op een rustige manier NAAST de dansvloer. Ook van ouders die blijven kijken of cursisten die blijven zitten na hun les wordt verwacht dat het geluid van hun conversaties de les niet stoort. Het is ook niet de bedoeling dat er een hele familie (inclusief grootouders, tantes, ...) meekomt voor één danser.

 • Alle dansers schrijven zich in in de juiste leeftijdsgroep, tenzij de lesgevers dit anders voorstellen. Het niveau van de gevolgde cursus is vrij te kiezen voor groepen waarbij geen selectiecriteria gelden. De lesgevers kunnen hierbij steeds raadgevingen geven. Tijdens het seizoen kan overgestapt worden naar een hoger of lager niveau. Spreek een verantwoordelijke hierover aan als je dit wenst.

 • Vrienden en vriendinnen die geen lid zijn hebben geen toegang tot de gebouwen en de terreinen van Danscenter JayBeeS tijdens de duur van je dansles, tenzij hiervoor toestemming gevraagd wordt voor aanvang van de les.

 • Bij extreme weersomstandigheden (zware sneeuwval, hittegolf, ...) kunnen de danslessen afgelast worden. Indien dit voorvalt wordt dit ten laatste drie uur voor aanvang op onze website (www.jaybees.be) en social media (Instagram & Facebook) geplaatst. Gelieve deze na te kijken bij twijfel.

 • Als je met jouw kind afspreekt om hem of haar na de dansles op te halen, kom dan zelf wachten op onze privé parking a.u.b. Wij geven jonge kinderen geen toestemming om alleen naar buiten te gaan, zeker niet wanneer het reeds donker is.

 • Leden van JayBeeS en ouders van dansers verklaren zich er mee akkoord dat foto’s en video’s van activiteiten van de dansschool gepubliceerd kunnen worden.

 • De eigenaars van de dansschool hebben het recht om mensen omwille van gegronde redenen de toelating tot de dansschool te ontzeggen en dit zonder terugbetaling van eventuele inschrijvingsgelden.

 • JayBeeS Dancers vzw of de vertegenwoordigers ervan kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen buiten de lestijden of voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Tijdens de duur van je dansles kan je waardevolle voorwerpen steeds in bewaring geven aan de infobalie.
JayBeeS Dancers VZW

Steenweg op Mol 47
ingang: Boomgaardstraat 46-48
2300 Turnhout

info@jaybees.be

0476 53 00 43